CSR


CSR, eller Corporate Social Responsibility, företagens samhällsansvar – är en viktig strategisk fråga och att ta ett socialt ansvar ligger också väl i linje med SEO Bolagets grundläggande värderingar.​

Företagsansvar innebär för oss att anstränga oss lite mer – att vara engagerade, att leverera lite mer än vad kunden förväntar sig, att ta ansvar, att sprida glädje och att se bortom det uppenbara och våga tänka i nya banor. Företagsansvar har varit, är och kommer alltid att vara en viktig värderingsfråga för oss på SEO Bolaget och målet för SEO Bolagets företagsansvar är att det ska bli en naturlig del i verksamheten.

Av denna anledning kan vi härmed meddela – att vi from 20 okt 2015 är stolta Silversponsorer till Team Aron Kilimanjaro och BarnCancerFonden.