On page optimering


OnPage optimering Steg 1

On page optimering för dig som vill synas och HITTAS på nätetOnPage optimering är det man enligt mitt tycke bör börja med – innan man börjar med Off page optimeringen (skapa länkar mm)

Denna går ut på att få Google att förstå vad de varje enskild sida på sajten / hemsidan handlar om.

Detta innebär att man tydliggör – för både besökarna och Google – vad resp. sida handlar om. Om man vill bli hittad på ett speciellt sökord – så är det ju av naturliga skäl lämpligt – att det sökordet (eller den sökfrasen) dels finns med i brödtexten på sidan men också viktigt att den finns med på de strategiska ställen som den bör finnas med på.

Det viktigaste stället är sidans s.k. META tagg Title – som då skall innehålla sökordet och helst bör det komma i BÖRJAN i Titeln – om möjligt tom först. Titeln bör dock inte innehålla en upprepning av flera olika sökord – då upplevs det dels som spammigt och det blir också otydligare för Google – vilket av dem som egentligen är det viktigaste.  Precis som när en redaktör sätter en artikel i en tidning – så är Rubrikerna viktiga. Den viktigaste rubriken på en hemsida är den s.k. H1 Rubriken ((Header 1) – och den bör därför innehålla det viktigaste sökordet (och sedan bör texten som kommer efter den rubriken naturligtvis handla om det sökordet).
Det skall dock bara finnas EN H1 Rubrik – och den bör vara max 40 tecken lång och vara en naturlig kort men intresseväckande mening – inte en uppräkning av flera sökord. Den skall vara så formulerad att den dels matchar de sökord som använts men också så att den lockar till klick – besökaren skall mha Titeln förstå vad sidan handlar om.

Har man mycket text så kan man dela in textmassan i t.ex. flera spalter och med underrubriker och då använda sig av H2, H3 rubriker.

Det sägs också att det tom är en fördel om det viktigaste sökordet kommer TIDIGT i  brödtexten dvs. i själva ingressen.

Slutligen – skriv dock i FÖRSTA hand för BESÖKAREN – inte för Google och se till att det ser naturligt ut.

Vid OnPage optimering är det nu extra viktigt att  inte ”överoptimera” dvs. ta inte med samma sökord FÖR många ggr.
Denna sida innehåller t.ex. sökfrasen ”on page optimering” 7 ggr. Så här säger Yoast SEO plugin:  Densiteten av nyckelord är 0.82%, som är lite lågt. Nyckelordet hittades 7 gånger. Men det är ändå på gränsen att kunna vara överoptimerat eftersom det är en så specifik sökfras.

Förklaring: Med Titel menas META taggen Titel och det är den som dels visas överst i webbläsarfönstret när man har sidan fram och det är den som visas i sökresultatet som den blå raden man kan klicka på. Om den i sökresultatet slutar med … så är den trunkerad av Google dvs. den är egentligen för lång.
Den bör vara max 64-70 tecken inkl. blanka.

Med Beskrivning menas META taggen Description och den syns inte utåt på hemsidan men är de 2 raderna som visas under Titeln – i sökresultatet. En välformulerad Beskrivning bidrar till att man klickar på på den posten i sökresultatet. Den bör vara max 156 tecken.

Checklista OnPage optimering

 • Utgå alltid från en ordentlig sökordsanalys men tänk även synonymer och alternativa formuleringar
 • Sidans Titel (META Title) är viktigast – inkludera sökfrasen, helst i början – max 64 tecken
 • Formulera en intresseväckande Beskrivning (META Description) – max 156 tecken
  Den påverkar inte rankingen men bidrar till att fler väljer att klicka på din länk för att de tydligt förstår vad sidan handlar om
 • Skriv EN s.k. H1 Rubrik (översta rubriknivån) – inkludera sökfrasen – max 40 tecken max 8 ord
 • Se till att de bara finns EN H1 Rubrik ( i koden) (WordPress skapar ofta flera bl.a. sätts H1 kring loggan)
 • Använd även underrubriker (H2,H3 osv.) där det passar
 • Använd ALT-taggar till bilder – ta med sökordet IBLAND och där relevant
 • Ha en logisk och enkel URL-struktur dvs. filnamnen på undersidorna
 • Ha ”user-friendly” URL-s och inkludera sökfrasen i URL-en ibland men överoptimera inte (permalänken i WordPress)
 • Ha en användarvänlig och tydlig intern länkstruktur
 • Ha med interna länkar inbakade i textmassan och i rätt sammanhang
 • Ha en lagom sökordsdensitet (1-3%) dvs. varken för få eller för många sökord
  Använd synonymer och varianter av sökordet – Google förstår det också
 • Gör stavningskontroll och kolla grammatiken
 • Tänk på användarvänligheten och tillgängligheten

Exempel på vanliga On Page misstag

 • att ha samma eller snarlikt innehåll på flera sidor (duplicate content) (vanligt i webbshoppar)
 • att ha identisk Titel (META taggen Title) på flera sidor – Titeln skall vara UNIK för varje sida
 • att ha SAMMA Beskrivning (META taggen Description) på flera sidor – Beskrivningen skall anpassas till resp. sidas innehåll
  och den skall tillsammans med Titeln locka till klick
 • flera URL varianter som leder till samma sida
 • att man inte har någon canonical taggDenna sida är för övrigt optimerad för sökfrasen enligt nedan:

SEO Test On page optimering

Detta är högsta möjliga poäng för sökfrasen ”on page optimering
Se även sidorna Googles Penguin uppdatering och
Googles Pigeon uppdatering som också fått maximala 100p.