On Page Optimering 2019


Åtgärder PÅ själva hemsidan- On Page optimering

Mest viktigt är att ha ett bra, unikt, relevant och tillräckligt omfattande samt välstrukturerat innehåll på plats. Först DÅ är det intressant att utföra en s.k. On Page optimering.
Det innebär ett antal åtgärder på sajten och på varje enskild sida. Syftet är att tydliggöra för både Google och läsaren – vad sajten och resp. sida egentligen handlar om.
Tänk därför i förväg igenom och skapa en bra struktur över innehållet.

Sidtitlar (Meta Title)

Varje sida skall ges en bra sidtitel som skall vara optimerad för just den sidans innehåll.
Det är också den viktigaste OnPage faktorn.
Sid Titeln är också den blå rad som visas i sökresultatet och sökordet/sökfrasen bör därför vara med i den – så att den som söker ser att den hamnat rätt.
Denna är dock inte synlig för besökaren PÅ själva sajten men syns högst upp i webbläsarfönstret.
Titeln är dock begränsad till ca 65-68 tecken inkl. blanksteg. Den ska dessutom dels vara säljande och intresseväckande samt sammanfatta innehållet samt innehålla sökfrasen. Sökfrasen bör helst komma först eller åtminstone i början av Titeln.
Detta gör att det inte är helt enkelt – om man inte har vana och erfarenhet från detta – att skapa en bra Titel.

Unika för varje sida

Sid Titeln ska också vara UNIK för varje sida. Tänk igenom i förväg vilken sida som mest och bäst handlar om sökord/fras A och formulera sedan en Titel baserat på det – för den sidan. Samma gäller även för META Beskrivningen.


Rubriker

Rubriker används för att dela upp innehållet i tydliga stycken och där rubriken sammanfattar vad just detta stycke handlar om.  Man kan jämföra med en bok eller tidningsartikel. Där delas texten upp mha en huvudrubrik (benämns H1 rubrik (header ett) samt en eller flera underrubriker (H2, H3 osv.)
H1 rubriken är den som Google ger mest poäng för – så den bör om möjligt innehålla sökfrasen.  Det behöver inte vara den exakta sökfrasen utan går bra med en variant av den – rubriken skall se bra och ”normal” ut för läsaren.
Rubriken är större och oftast i fet stil och är något av det första besökaren ser och läser så även den ska vara både intresseväckande. Den ska också på ett bra sätt sammanfatta vad sidan handlar om.

Brödtexten

Allra viktigast är egentligen själva brödtexten för utan ett bra, intressant och unikt välskrivet innehåll blir det ändå svårt att ranka bra.
Förr så skrev man texten mer för sökmotorerna än för läsarna. Nu är det viktigt att man gör tvärtom – skriv i första hand för läsarna och gör på slutet vissa marginella anpassningar för sökmotorerna.

Det viktigaste är nog att innehållet är unikt dvs. inte kopierat eller för likt någon annan sajt. Kolla också att du inte har för snarlikt innehåll på flera av egna sajtens sidor.

Google gillar ju TEXT och mycket text (förutsatt att den är bra, relevant, unik och välskriven…)
En sida som i och för sig kanske är relevant och unik men alldeles för lite innehåll – kommer Google inte finna tillräckligt intressant. Två riktvärden brukar det talas om i sammanhanget, ett absolut minimum på 300 ord, men om möjligt gärna minst 500 ord.
(Detta beror givetvis på vilken typ av sajt och sida det handlar om).
Detta ingår också i On Page optimering – vilket många glömmer (eller inte orkar med..)


Sökorden

Förr skulle man försöka trycka in sökfrasen så många ggr som möjligt – det skall man INTE göra idag. Google har blivit mer semantisk och förstår innehållet mycket bättre utan att sökorden är med så många ggr. Däremot kan det vara böjningar, synonymer och annat som bidrar till att Google faktiskt förstår texten.

Hur ska man då veta hur man ska anpassa sin text – ja det finns faktiskt olika hjälpmedel för det bl.a. till WordPress så finns SEO plugins som hjälper till att ange när sökordsdensiteten är för hög, när man skrivit för långa stycken, när läsbarheten är dålig osv. Ett sådant är YOAST SEO plugin till WordPress.

Sid Beskrivning (META Description)

För några år sedan var den ganska viktig och påverkade rankingen, vilket den idag inte anses göra. Dock är den ändå viktig att både ha med samt formulera så väl som möjligt.

Sid beskrivningen syns liksom Titeln inte heller på sidan för besökaren men visas i sökresultatet som de 2 raderna under den blå klickbara Titeln.
Eftersom Titeln bara fick vara 68 tecken så var det ju svårt att på ett bra sätt sammanfatta sidans innehåll. Använd Beskrivningen till att tydliggöra ännu mer vad sidan handlar om, försök få med alternativa sökord. Om du dessutom har med den aktuella sökfrasen så kommer den att fetmarkeras i sökresultatet och då dras besökarens blick mot just din rad bättre. Beskrivningen skall liksom Titeln vara unik för varje sida.
För beskrivningen har man max 156 tecken inkl. blanka på sig, skriver du längre (vilket går) så kommer den klippas av på slutet och all information kommer inte visas.
Försök få med en uppmaning till besökaren att göra det du vill t.ex. kontakta dem, beställa osv.

Sökmotorvänliga URL-er(webbadresser)

En URL är själva webbadressen till resp. undersida.  De ska vara både sökmotorvänliga och användarvänliga(man ska kunna se och förstå av sidans URL att man hamnat rätt)
Gamla e-handelssystem hade INTE sökmotor/användarvänliga URL-er men idag har nog de flesta sådana system det.
Även här är det en fördel – ganska stor- om man kan få med sökordet/sökfrasen(om den inte är för lång) i själva URL-en till sidan. (utan åäöé förstås)

Bilder

Detta är något som många slarvar med. Dels bör bilden webb optimeras dvs. innan den läggs in på sidan – anpassas i storlek både fysiskt och i antal pixlar dvs. i kb.
Om bilden är för många kb så blir sidan för ”tung” att ladda. En faktor som Google också tittar på är laddtiden.

Bildfilens filnamn bör döpas till något som beskriver vad bilden föreställer snarare än DCSF003.jpg – som den kanske heter i kameran. Om du använder flera ord i filnamnet – särskilj dem då med – (bindestreck). Använd inte åäö eller blanktecken i filnamn (de görs om till ”skräptecken”)

Till bilderna finns också ett s.k. ALT-attribut – där man kan skriva in en kort beskrivning av bilden (den används bl.a. av personer med synnedsättning för att tolka bilden)
Om det passar kan man smyga in sökordet i denna ALT-tagg men den bör i första hand beskriva bilden. Har man många bilder på sidan så får man akta sig så att man inte spammar med sökordet för många ggr.

Sammanfattning av On Page optimering

Vad skiljer då On Page optimering arbetet idag från för några år sedan:
Man kan inte bara förlita sig på bra META taggar utan måste även ha ett bra innehåll
Meta Description påverkar inte rankingen – men är ändå viktig
Meta Keywords ska man inte alls använda
Betydelsen av bildhantering har nog ökat lite
Eftersom Google blivit mer semantisk så behöver/skall man inte ha med sökorden i texten lika mycket som tidigare
Ännu viktigare idag än förr – att innehållet är skrivet för besökaren och inte för Google
Innehållet skall vara välstrukturerat, indelat i stycken med underrubriker, inte för långa meningar, bra grammatiskt, korrekturläst osv.
Här kan du läsa vad Google själva skriver om On Page optimering


Här kan du läsa mer
Allmän inledning till SEO 2019
Vad gäller för innehållet
Länkar-vad gäller 2019
Vad gäller för OnPage optimering