On site optimering


On site optimering avser hela sajten

On site optimeringOn site optimering avser hela sajten dvs. inte en enskild sida som On Page gör. Det innebär att få Google att förstå vad hela sajten i huvudsak handlar om.

Det allra mest grundläggande är att sajten har en bra och tydlig struktur. Den bör inte heller vara för ”spretig” till sitt innehåll. Allra bäst är om den handlar i huvudsak om ETT gemensamt ämne. Man bör alltså inte blanda för vitt skilda ämnesområden på sajten – då blir det otydligt för Google vad den handlar om men även besökarna kan bli förvirrade.

Om det handlar om en stor sajt t.ex. en webbshop eller annan stor sajt – så kan detta vara ett ganska komplext och omfattande arbete att skapa ordning i.

Innehållet på sajten skall givetvis vara både intressant och unikt – och man kan hjälpa att Google förstå vad som är viktigast i sajtens innehåll och att det också stämmer överens med vad du som sajtägare vill bli hittad på och vad dina kunder/besökare söker på.

Det är också en bra idé att kontrollera att sajten har bra svarstider (Page speed) och att det i root katalogen på servern finns en robots.txt fil – och att den är rätt konfigurerad, att det finns en canonical tagg på varje sida som är rätt (för att undvika duplicate content) mfl saker tillhör också Onsite optimeringen.

Ett råd till ägare av mindre sajter: Undvik att blanda helt väsensskilda ämnen samma sajt. Det är oftast bättre att skapa en separat sajt för det andra ämnesområdet och ha ett tydligt fokus för vardera sajten. Då blir det tydligare för både besökaren och Google var respektive sajt handlar om och ökar chanserna till att man hittar sajten på de sökord som är relevanta för den.

 

Ja det var lite kort om On site optimering – läs vidare om On Page optimering och Off Page optimering på motsvarande sidor.