Innehållet på sajten


Har inte innehållet alltid vara viktigt? Man har länge pratat om ”Content is King”och det gäller idag men i ännu högre grad. Varför?
– Självklart så är de som söker efter information intresserade av ett bra och informativt innehåll som ger svar på de frågor eller problem de söker svar på.

Men även Google ställer idag mycket högre krav på innehållet jämfört med för några år sedan. Antalet webbsajter har ju ökat kraftigt genom åren och många av dessa sajter är fejksajter vars syfte enbart är att kunna sälja annonser eller lägga in länkar på. De har inte egentligen något seriöst innehåll, ofta är innehållet kopierat från andra sajter eller automatskapat.
Detta har Google insett och utarbetat sätt att känna igen den typen av sajter.  Google bryr sig inte om sajter med för tunt innehåll eller där innehållet inte är unikt utan kanske kopierat från någon annan sajt.

Tillräckligt omfattande innehåll

Ett riktmärke är att en sida måste innehålla MINST 300 ord, egentligen minst 500 ord – för att Google skall finna den tillräckligt intressant. Har den färre än så spelar det ingen roll hur bra man optimerat sidans Titel, Beskrivning, Rubriker osv.
Det finns studier som visar att av det innehåll som rankar bäst globalt sett så innehåller 80% av förstaplaceringarna runt 2000 ord. Generellt sett kan man säga att mer text nästan alltid är positivt så länge man tillför värde för besökaren.

Håll  innehållet levande

Innehållet måste också vara ”levande” dvs. uppdateras, förändras och utökas regelbundet. Både för besökarnas skull men också för att Google gillar det.
Det är en bra idé att uppdatera själva huvudinnehållet lite då och så.  Man kan också ha en nyhetsspalt där man regelbundet kommer med nyheter av olika slag(då helst minst 300 ord). Ett annat sätt är att också koppla en blogg till sajten.
I blogginläggen (minst 500 ord) kan man skriva om olika saker som har någon slags koppling till den egna verksamheten och som kan vara av intresse för besökaren.

Duplicate content

Tänk på att inte ha nästan samma innehåll på FLERA ställen på sajten och att innehållet är unikt och inte är hämtat från någon annan sajt. Det finns tom verktyg man kan använda för att undersöka om ett textavsnitt finns någon annanstans. (Hur vet Google vilket som är originalet – jo mha datum och tidsstämplar)


Innehållet struktur

När du bygger upp sajten – tänk igenom en bra struktur. Låt varje huvudområde få en helt egen sida – då kan bl.a. den sidan optimeras för sina specifika sökfraser. Blandar man innehåll som har helt olika sökfraser på en och samma sida så blir det svårare för Google att förstå. Den blir också svårare att optimera.

Skriv inte heller för långa texter utan dela upp den i stycken och sätt rubriker för varje stycke. Använder man WordPress så finns det tom bra SEO plugins t.e.x. YOAST SEO – som hjälper till med detta. Den talar om hur läsbarheten av innehållet är, talar om när man skrivit för långa meningar, för mycket text utan styckeindelning osv. Ett mycket bra hjälpmedel.

Sökorden

Numera ska man inte stoppa in sina sökord på för många ställen i innehållet, så som man gjorde för ett antal år sedan. Google kommer att uppleva det som spammigt. Google har blivit mycket mer semantisk dvs. förstår innehållet mha synonymer, kringliggande text osv.
Detta kallas för LSI ( Latent Semantic Index) och Google blir successivt allt duktigare på det.

Den s.k. sökordsdensiteten dvs. hur många ggr sökordet förekommer i relation till totala antalet ord, skall idag vara ganska låg. Tidigare brukade man tala om ca 3-4%, idag tror jag man bör hålla sig till mindre än så typ 1-3%

Copywriter

Som du märker är det en hel del man behöver tänka på för att kunna skriva innehåll som både är intresseväckande, unikt, välstrukturerat osv. och som uppfyller Googles riktlinjer. Beroende på din verksamhet och budget så kan det ibland löna sig att ta hjälp av en copywriter – och då en med SEO erfarenhet vilket inte alla copywriters har (men borde ha).

Här kan du läsa vad Google själva skriver om optimering av innehållet

Här kan du läsa mer:


Allmän inledning till SEO 2019
Vad gäller för länkar
Vad gäller för OnPage optimering