SEO Sökmotoroptimering


SEO Sökmotoroptimering

SEO Sökmotoroptimering

är ett samlingsnamn för olika metoder för att få en viss hemsida / webbsajt  eller webbshop att komma på bra placeringar i sökmotor resultatet för ett visst sökbegrepp. I Sverige använder sig ca 85% av Google varför vi fokuserar på den.

Man kan säga – om man inte SYNS så FINNS man inte

 

1. Innehåll – intressant och relevant

Först och främst handlar det om att webbsajten skall ha ett för besökarna intressant innehåll, Content Is King.Det bör också vara strukturerat på ett tydligt sätt så att det är lätt att hitta och att man inte blandar olika saker på samma sida. Denna struktur hjälper både besökaren och sökmotorerna.

Innehållet skriver du givetvis i första hand för besökaren men med beaktande även av de rekommendationer Google har för att lättare kunna förstå och tolka innehållet. En webbsajt bör också vara levande dvs. att så ofta som möjligt att innehållet ändras, tillkommer nytt innehåll, nya sidor osv. En sajt med för lite text upplevs som ointressant av Google och troligen också av besökarna.

Läs mer om Innehåll – Content is King

2. Val av relevanta sökord

Detta är en viktig punkt som många slarvar med. Det räcker inte att man väljer sökord som man själv ”tror” att det söks på, det kan visa sig vara helt fel. Att välja ett sökord där det kanske är alldeles för hård konkurrens kanske ger sämre resultat än att optimera för några sökord med mindre konkurrens men där man kan nå topp 3 placeringar. Det finns olika sätt att ta reda på vilka sökord man skall satsa på. Att tänka i termer av ”lokalt sök” är ETT av dem. När man tillsammans med kunden kommit överens om vilka sökord man skall optimera för är det dags för pkt 3.
 

3.  Optimering av hemsidan – On Page

Sökmotoroptimering onpage går vanligtvis ut på att göra förändringar på webbsidan och webbplatsen så att den följer sökmotorernas rekommendationer så bra som möjligt..

Det finns några viktiga saker man skall tänka på för att själva webbsajten skall bli optimerad. Titeln för VARJE sida skall optimeras och den skall vara UNIK för varje sida och stämma med Rubriken.
På samma sätt skall Beskrivningen också formuleras på ett intresseväckande sätt och gärna innehålla sökorden. Den skall bidra till att man väljer att klicka på just DIN länk i sökresultatet.
Det är också en fördel om Rubriker och länktexter innehåller sökorden och länktexten för interna länkar på egna sajten bör stämma med innehållet och Titeln för aktuell sida som länken går till. Det är också en fördel att de viktigaste sökorden förekommer tidigt i texten dvs. i tex ingressen på sidan.

Efter Googles Penguin uppdatering som införts under 2012 och 2013 så är det ytterligare en del saker man bör beakta då det gäller innehållet – bl.a. bör man vara försiktigare så att man inte ”över optimerar” dvs. man bör inte tränga in sina sökord på FÖR många ställen – vilket var vanligt tidigare.
 

4. Off Page – åtgärder utanför hemsidan

Sökmotoroptimering offpage handlar om att successivt och i en lagom takt öka sidans tillgänglighet från andra webbplatser. Om det finns många länkar från sajter  inom samma ämnesområde dvs. relevanta sajter och sajter som har ett högt anseende hos Google (bl.a. en hög s.k. Page Rank, så stiger sidan i aktning hos sökmotorn.)

Det är alltså mycket viktigt att:

  • att få andra webbsidor, främst sådana som behandlar samma ämne, (de anses då mer relevanta) att länka till sidan som ska sökmotoroptimeras och att sökorden IBLAND är med i den s.k. ankartexten. (Nu efter Googles uppdatering Penguin maj 2012 skall man dock inte alltid ha med sökorden i ankartexten Läs mer här)
  • att se till att sidan kommer med i erkända länkkataloger av bra kvalitet (inte alla har tillräcklig kvalitet och en del bör man definitivt undvika). Nyttan av att vara med i Kataloger har dock minskat på senare tid.
  • att den s.k. ankartexten (länktexten) som används i länkarna är relevant i förhållande till sidans innehåll och de sökord man optimerar mot (detta gäller både interna länkar som externa länkar). Se dock om Penguin i vänster spalten.

När On Page arbetet är gjort, skall man alltså skaffa ett antal IN-länkar till hemsidan, länkar som också ibland i länktexten innehåller sökorden man vill bli hittad på men nu även länkar av typen företagsnamnet, domännamnet, varumärket, www.domän.se, Läs mer här osv.  Det är numera viktigt att det är en stor VARIATION i både typen av länkar, varifrån de kommer samt i länktexterna. Länkar kan man bl.a. skaffa sig genom att be ”vänner o bekanta” eller kollegor inom branschen – att länka till sig, anmäla sig till olika kataloger, skriva blogginlägg, kommentera andras blogginlägg, skaffa sig en företagsblogg osv.
Att skapa denna typ av IN-länkar kan vara svårt som ”lekman” att klara av själv och därför kan man behöva ta hjälp av någon som jobbar professionellt med sökmotoroptimering. Man skall dock akta sig för köpta länkar, då har man ingen kontroll över på vilka sajter de finns och vilka ankartexter de har och kan troligen aldrig bli av med dem.

5.  Uppföljning – finjusteringar

När det gått några veckor brukar man följa upp hur det har utvecklat sig och göra en ny analys, stämma av de aktuella sökorden och därefter vid behov göra en del finjusteringar av Titlar, Beskrivningar, Rubriker, länktexter osv. Det behöver till att börja med gå minst 2-3 veckor innan Google hittat och tagit till sig de förändringar man gjort och de länkar som skapats. Tålamod.

6.  Löpande länkarbete

Idag förväntar sig den största sökmotorn Google, att det regelbundet tillkommer NYA länkar dvs. att det förekommer AKTIVITET som är kopplad till hemsidan. Google vill också se OLIKA sorters länkar, både från vanliga webbsajter och hemsidor, från bloggar, forum, Faceboook, ja tom Twitter. Därför är det viktigt att det varje månad regelbundet ”fylls på” med ett lagom antal nya länkar och att de är av OLIKA sorter samt att de bör vara så relevanta som möjligt och om möjligt ett lagom antal från sajter med hög trust hos Google. Det är framförallt detta löpande arbete som ett sökmotoroptimeringsföretag kan hjälpa dig med.​

I april  och maj 2012 införde Google en stor förändring kallad Penguin som i korthet innebär att Google filtrerar bort s.k. ”tunna länkprofiler” i syfte att förbättra kvaliteten ytterligare i sökresultatet.
Det är nu ännu viktigare att länkarna kommer från seriösa sajter och inte har överdrivet ”perfekta” länktexter och att det är tillräcklig variation i länktexterna.

Man bör  alltså akta sig för ”köpta länkar” och länkar från fejkade bloggar med tunt innehåll, kopierat innehåll och/eller en massa reklam.

Efter Panda, Penguin, Hummingbird och ytterligare några större förändringar som Google gjort så ställs det nu ännu högre krav på den som skall utföra SEO arbetet. Det har blivit mycket svårare att skaffa IN-länkar som ”gillas” av Google, ger bra bidrag till rankingen och viktigare att undvika alla typer av ”dåliga” länkar.

7.  Statistik och återrapportering​

SEO Bolaget följer regelbundet varje vecka upp hur det utvecklar sig med kundernas sökord och levererar kvartals- eller månadsvis eller
på begäran en statusrapport. Vi har länge letat efter ett verktyg som kan leverera en bra och pålitlig sådan statistik och uppföljning men som OCKSÅ är LÄTT att tolka och förstå för kunden – som ju normalt inte är så insatt. Många rapporter skickas ut automatiskt och är både för omfattande, för komplexa och svåra att förstå sig på. Vi anser att den typen av rapporter inte gör någon nytta, snarare kan dölja hur det egentligen ser ut. Vi strävar efter största möjliga transparens.

SEO Test sökmotoroptimering

Detta är högsta möjliga poäng för sökfrasen ”sökmotoroptimering
Se även sidorna SEO sökmotoroptimering och  Lokala sök Google
som också fått maximala 100p.